Chuyện gì đang xảy ra vậy?

1 Lượt xem Báo lỗi

  • The.Beastssnet

Kung Fu Panda: Hiệp Sĩ Rồng: 2x7

The Beast

To win an audience with Tikal’s ruler, Team Dragon must compete in a heated pok-ta-pok tournament. But competition quickly brings out Blade’s bad side.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight: 2×7
Jan. 12, 2023
Được chia sẻ0