Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa: 1x76

Emperor Xian commits suicide; Liu Bei establishes Shu

Three Kingdoms: 1×76
Jul. 17, 2010
Được chia sẻ0