Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa: 1x80

Huang Zhong is killed in battle

Three Kingdoms: 1×80
Jul. 21, 2010
Được chia sẻ0